Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Informacja z wykonania zadań gospodarczych za 2010 r.

DOCXINFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GOSPOD. ZA 2010 R...docx