Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Gromadzenie odpadów gruzu ceglanego oraz betonu i gruzu betonowego

I N F O R M A C J AWójt Gminy Walce informuje, żeodpady gruzu ceglanego oraz betonu i gruzu betonowego
z rozbiórek , remontów budynków


można gromadzić w miejscowości Dobieszowice działka
Nr 406 i 407
Osoba upoważniona do odbioru odpadów jest:

Pan Wencel Paweł, ul. Górna 32
tel. 0774660668

Walce, 10.01.2008 r.