Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływanioa na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej Rozkochowa z tranzytem do Walec

DOCObwieszczenie.doc