Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce