Referaty i stanowiska

 

1. Wójt : mgr Marek Śmiech

   Sekretariat:  tel. 77 4667 541

 

2. Sekretarz :

    Sekretariat:  tel. 77 4667 541
 
 

3. Referat Organizacyjny :

Kierownik: mgr Ilona Wyciślok tel. 77 4667 541

 • stanowisko pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,
 • stanowisko pracy ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Kadr
 • stanowisko pracy ds. Informatyki
 • stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

4. Referat Finansowy :
    Skarbnik Gminy : mgr Roman Schwarzer - tel. 77 4667 544

 • stanowiska pracy ds. Finansowych 
 • stanowisko pracy ds. Księgowośi Podatkowej 
 • stanowisko pracy ds. Wymiaru i Podatków 
 • stanowisko pracy ds. Wymiaru, Podatków i Działalności Gospodarczej

 

5. Referat Infrastruktury i Inwestycji
    Kierownik:  mgr inż. Edward Koszorek - tel. 77 4667 550

 • stanowisko pracy ds. Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
 • stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa
 • stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska

 

6. Referat Gospodarki
    Kierownik:  mgr inż Anna Zdera - tel. 77 4667 557

 • stanowisko pracy ds. Funduszy Strukturalnych
 • stanowisko pracy ds. Gospodarki Gruntami
 • stanowisko pracy ds. Leśnictwa i Zadrzewień
 • stanowisko pracy ds. Planowania Przestrzennego i Promocji

 

7. Urząd Stanu Cywilnego
    Zastępca kierownika:  mgr Sybilla Florek - tel. 77 4667 551

 • stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

8. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu