Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Władze Gminy

 

Wójt-portret.jpeg Bernard Kubata Wójt Gminy
 

 

Ilona Wyciślok

 

 

Sekretarz Gminy

 

 

 

Roman Schwarzer

 

 

 

 

Skarbnik Gminy