Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Władze Gminy

 

  Marek Śmiech Wójt Gminy
 

 

Bernard Kubata

 

 

Sekretarz Gminy

 

Roman Schwarzer

Skarbnik Gminy