Władze Gminy

 

  Marek Śmiech Wójt Gminy
 

 

Bernard Kubata

 

 

Sekretarz Gminy

 

Roman Schwarzer

Skarbnik Gminy