Komunikat: wezbranie stany ostrzegawcze/2

Prognozowane silne opady deszczu mogą powodować wzrosty stanów wody, miejscami gwałtowne, lokalnie z przekroczeniami stanów ostrzegawczych (możliwe w Prudniku). Odcinkami nie wykluczone sią przekroczenia stanów alarmowych (możliwe w Branicach). Głównie w zlewni Osobłogi, Opawy, Opawicy i Psiny.

Komunikat jest ważny od 12-10-2020 12:51:00 do 13-10-2020 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania