Komunikat: Ost.hydro.-wezbranie st. ostrzegawczych/2 z 02.010

W związku ze spływem wód opadowych, utrzymuje się tendencja rosnąca stanów wody, lokalnie w strefie powyżej stanów ostrzegawczych. Odcinkami w zlewni Osobłogi stany wody układają się powyżej stanów alarmowych.

Komunikat jest ważny od 02-10-2020 10:29:00 do 03-10-2020 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania