Komunikat: Ost.hydro gwałtowny wzrost stanów wody/1 z 29.08

W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 29-08-2020 15:20:00 do 30-08-2020 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania