Komunikat: Ost.hydro nr I:93 gwałtowny wzrost st. wody 28.07.

W obszarach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 28-07-2020 14:08:00 do 29-07-2020 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania