Komunikat: Ost.hydro nr I:64 gwałtowny wzrost st. wody Prosna

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 28-07-2020 14:07:00 do 29-07-2020 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania