Komunikat: Ost.meteo-gwałtowny wzrost st. wody/1 z 26.07.20

W obszarach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, gdzie lokalnie w przypadkach bardzo intensywnych opadów niewykluczone krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 26-07-2020 10:19:00 do 27-07-2020 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania