Komunikat: Ost. meteo gwałtowny wzrost st. wody/1 10.07.2020

Na obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu, w tym związanych z burzami, stany wody będą gwałtownie i przeważnie na krótko podnosić się, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Komunikat jest ważny od 10-07-2020 22:39:00 do 11-07-2020 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania