Komunikat: Ost.hydro O:10 wezbranie stany alarmowe/3 23.06.20

W związku ze spływem wód opadowych, stany wody na Odrze będą wzrastały w strefie powyżej stanów alarmowych, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 23-06-2020 13:28:00 do 24-06-2020 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania