Komunikat: Ost.hydro O:9 wezbranie stany alarmowe/3 22.06.20

W związku z przemieszczaniem się wód opadowych, stany wody na Odrze będą wzrastały w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, odcinkami alarmowych.

Komunikat jest ważny od 22-06-2020 13:14:00 do 23-06-2020 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania