Komunikat: Ost.hydro I:28 Gorna Prosna z 18.06.20

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 18-06-2020 15:40:00 do 19-06-2020 15:34:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania