Komunikat: DK39 w m. Kamienna zablokowana

DK39 (km 86+600) w m. Kamienna zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Rychnów

Komunikat jest ważny od 01-03-2020 02:31:00 do 01-03-2020 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania