Komunikat: Ost.hydro I:3 gwałtowne wzrosty stanów wody/1

W związku ze spływem wód opadowych, na Odrze będzie się przemieszczała fala wezbraniowa. Przewiduje się wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich lub do strefy wody wysokiej. Wzrost stanu wody wyniesie od 50 do ponad 100 cm.

Komunikat jest ważny od 04-02-2020 21:25:00 do 05-02-2020 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania