Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dziękuje Rolnikom


PDFdoc02062620190821091354.pdf