Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Komunikat: Ost.hydro I:36 dop.Odry z 29.07.19

W rejonach występowania prognozowanych burz z opadami deszczu stany wody będą miejscami szybko podnosić się, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, szczególnie na rzekach górskich i podgórskich oraz odwadniających obszary silnie zurbanizowane.

Komunikat jest ważny od 29-07-2019 13:19:00 do 30-07-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania