Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Konkurs "MOJA SMART WIEŚ"

plakat.jpeg


JPEGplakat.jpeg