Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Komunikat WIORiN z dnia 12.06.2019 r. o zagrożeniu upraw ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną


PDFziemniak_stonka_ziemniaczana.pdf