Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Rozwój Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010-2017

PDFRozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf