Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Informacja dotyczącą zbiórki bioodpadów i popiołu na przełomie marca - kwietnia

Związek Międzygminny „Czysty Region” przypomina, że od 1 kwietnia do 30 listopada do brązowego pojemnika wrzucamy bioodpady. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin zrzeszonych w Związku, popiół odbierany jest z pojemnika brązowego do 31.03.2019 r. przy odbiorze odpadów zmieszanych. 

Związek idąc naprzeciw mieszkańcom umożliwił pozbycie się nagromadzonego popiołu z brązowego pojemnika przy pierwszym odbiorze odpadów zmieszanych wynikającym z harmonogramu w miesiącu kwietniu 2019r. o ile będzie wystawiony do odbioru.