Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Rozkochów - Zebranie Wiejskie - 28.01.2019r.

ZAWIADOMIENIE


Sołtys wsi Rozkochów

 

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 28 stycznia 2019 r.

o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rozkochowie.