Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Walce - Zebranie Wiejskie - 01.02.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE


Sołtys wsi Walce

 

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 1 luty 2019 r.

o godz.18:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury.