Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Grocholub - Zebranie Wiejskie - 26.01.2019r.

ZAWIADOMIENIE


Sołtys wsi Grocholub

 

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 26 stycznia 2019 r.

o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Grocholubiu.