Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Zabierzów - Zebranie Wiejskie - 23.01.2019

ZAWIADOMIENIE

 

 

Sołtys wsi Zabierzów

 

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 23 stycznia 2019 r. o godz. 19:00 w remizie OSP, Zabierzów 29.