Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Kromołów - Zebranie Wiejskie - 19.01.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys wsi Kromołów

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 19 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w Sali DFK w Kromołowie.