Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Dobieszowice - Zebranie Wiejskie - 18.01.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys wsi Dobieszowice

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej

na dzień 18 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Domu Spotkań w Dobieszowicach.