Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Ćwiercie - Zebranie Wiejskie - 18.01.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys wsi Ćwiercie

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Walce zebranie wiejskie

w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 18 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w domu Państwa Marek pod adresem Ćwiercie 10 A.