Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Awaria telefonów w Urzędzie Gminy Walce

W związku z awarią Centrali Telefonicznej
kontakt z Urzędem Gminy Walce
jest możliwy jedynie pod numerem:

77 4076070