Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 16.04.2018