Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Komu zaginął pies? - komunikat z dnia 15.02.2018

PDFKOMU ZAGINĄŁ PIES Dobieszowice.pdf