Pozbądź się odpadów – MPSZOK luty 2018r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

Jeszcze w tym miesiącu będzie można pozbyć się odpadów w postaci:

tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła opakowaniowego, odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi), przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56 cm (22 cale), odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (w ilości 300 kg na mieszkańca/rok)

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w następujących miejscach:

WALCE, ul. Łąkowa 1, plac przy oczyszczalni ścieków - 17.02.2018r.

BROŻEC, ul. Reymonta obok byłego placu PGR - 24.02.2018r.

 

MPSZOK czynny będzie od godz. 8.00 do 16.00!!!

 

Podstawą przyjęcia odpadów przez pracowników MPSZOK będzie okazanie dowodu osobistego  oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

MPSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych!!!