Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Urząd Skarbowy w Krapkowicach zaprasza na szkolenie dot. świadomości w zakresie zwalczania nadużyć podatkowych