Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Zaproszenie na konferencję związaną z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej pn. „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”

DOCX Uciążliwości zapachowe -Konferencja - Dbajmy o Mieszkańców - Zmiemniejamy Polskę na Lepsze .docx

PDFIWAodours2017_CallForPapers3.pdf

DOCXIWAodourspolski.docx