Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej

wzdz_szkolenia_info_na_fb.jpeg

PDFUlotka AO - A4.pdf