Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce styczeń-luty 2017 r.