Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Akcja podwójnego wywozu popiołu i odpadów zielonych do 30 kwietnia 2016

Uwaga Mieszkańcy !

 

Związek Międzygminny „Czysty Region” do 30 kwietnia 2016 prowadzi akcję podwójnego wywozu popiołu i odpadów zielonych.  Prosimy o wystawianie worków lub pojemników według harmonogramu wywozu popiołu.

 

od 1 maja wywóz odpadów zielonych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.