Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca - Gospodarka odpadami komunalnymi

BIOM_czysty_region_1920x1080.jpeg