Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komisji Konkursowych - opiniowanie ofert złożonych dot. realizacji zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

 

Wójt Gminy Walce

ogłasza

 

nabór kandydatów na członków komisji  konkursowych

do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok