Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjęta

Wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z przyjętą  Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej.

Szczegóły na stronie Aglomeracji Opolskiej:

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl/content/strategia-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-przyj%C4%99ta