Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Odpady zielone do 30 listopada 2014 roku

UWAGA MIESZKAŃCY !

do 30 listopada 2014 roku

odpady zielone (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
nie mieszczące się w pojemniku na odpady zmieszane (czarny)
można wystawić w workach,
które to zostaną odbierane wraz z odpadami zmieszanymi