Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Zgłaszanie obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Walcach prosi o zgłaszanie obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście (pok.nr 4), telefonicznie pod nr 774 667 551 lub drogą elektroniczną na adres: usc@walce.pl