MOSTY DIALOGU 2013

Most Dialogu to nagroda Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej dla ludzi, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz promocji wielokulturowości i wzbudzania tolerancji dla inności.

Laureatami Złotych Mostów Dialogu w 2010 roku zostali dr Helmut Kohl, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998 oraz Tadeusz Mazowiecki, Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1990.
Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Konsulatem Niemiec w Opolu.

2 grudnia 2013 roku na Górze św. Anny odbyło się wręczenie nagród ,,Mosty Dialogu 2013″. Nominacja odbyła się w trzech kategoriach: ludzie, instytucje i organizacje pozarządowe. Wśród nominacji w kategorii instytucji obok Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu znalazła się również Gmina Walce.

Mosty Dialogu 2013” w kategorii instytucje otrzymało Muzeum Łambinowice, a Gmina Walce otrzymała wyróżnienie, w kategorii organizacje pozarządowe Fundacja Rozwoju Śląska, natomiast w kategorii ludzie triumfował Bernard Kus.

Laureatami wyróżnień specjalnych za promowanie wielokulturowości woj. opolskiego – „Złote Mosty Dialogu 2013" zostali Kurt Beck, długoletni Premier Nadrenii-Palatynatu w latach 1994-2013 oraz Arcybiskup ks. prof. dr hab. Alfons Nossol Ordynariusz Diecezji Opolskiej w latach 1977-2009.
 

1_DSC06695.jpeg   2_DSC06699.jpeg   3_DSC06704.jpeg   4_DSC06725.jpeg   5_DSC06730.jpeg