Gospodarka Odpadami

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Walce zajmuje się Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą  przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

Harmonogram na rok 2019:
Rejon 1 PDFWalce - od 10_2019 popraw.pdf
Rejon 2 PDFBrożec_Zabierzów_Rozkochów_Dobieszowice od 10_2019_poprawiony.pdf
Rejon 3 PDFĆwiercie_Kromołów_Grocholub_Stradunia_od_10_2019_poprawiony.pdf
 

Wszystkie bieżące aktualności, harmonogramy odbiorów odpadów oraz zasady ich segregacji można znaleźć również na stronie:

www.czystyregion.pl

W przypadku pojawiających się nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami (tj. uszkodzenia pojemników na odpady czy interwencji w sprawie nieterminowego odbierania odpadów itp.) Mieszkańcy Gminy Walce powinni się kontaktować bezpośrednio z: 

Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców
tel. 77 446 11 93 
lub  77 446 11 97

Zmiany deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnioski o zwiększenie ilości oraz pojemności pojemników na niesegregowane odpady komunalne można pobierać i składać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18.