Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Walcach
ul. Lipowa 2
47-344 Walce
tel. 77 4660112
e-mail : pgwalce@wp.pl
dyrektor: mgr Anna Morawiec
www.pgwalce.pl